Dokument

Handbok

Handboken kommer att ge Er de bästa förutsättningarna för att få en god och bekymmerslös användning av denna produkt. Tveka inte att kontakta oss i framtiden om Ni behöver mer information, reservdelar eller hjälp med reparation.

Ladda ner/öppna genom att klicka här.

Code of Conduct

Läs vår Code of Conduct.

qValify Certifikat

1241 PLS Truck Bodies AB sv

NTB Service

Besök NTB Service.

• Innan en garantireparation utförs skall vår eftermarknadsavdelning kontaktas för hänvisning till lämplig verkstad. Fotografier skall bifogas till reklamationsansökan.

• Vid akuta reparationer utanför ordinarie arbetstid skall Norfrig kontaktas snarast efter reparationen.

• Observera att om verkstad anlitas som Norfrig inte har avtal med kan eventuell ersättning för komponenter och arbetstid reducera.

• Garantiansökning / reklamationssedel skall ifyllas på av Norfrig tillhandahållen blankett senast 5 arbetsdagar efter utförd reparation. Blanketten hämtas här: Reklamationsblankett. Ifylld blankett mailas till bc@ntbservice.se. Blanketten kommer att registreras hos Norfrig med ett ID-nummer som sedan ligger till grund för vidare hantering av reklamationen.

• Ofullständigt/felaktigt ifyllda reklamationshandlingar medför att ansökan skickas tillbaka
Delar som avses reklameras skall skickas till Norfrig tillsammans med en kopia på inskickad reklamationssedel till följande adress: Norfrig Sverige AB, Industribyn 2, 273 35 Tomelilla​