♦ Industribyn 2, 273 35 Tomelilla ♦ E-Mail: info@norfrig.se ♦   

Reklamationsblanketter​

Link › Tryck här för att ladda ner vår reklamationsblankett →

När blanketten är ifylld så kan ni maila den till, samt foto till bc@norfrig.se

  • Innan en garantireparation utförs skall vår eftermarknadsavdelning kontaktas för hänvisning till lämpligverkstad.Fotografier skall bifogas till reklamationsansöka
  • Vid akuta reparationer utanför ordinarie arbetstid skall Norfrig kontaktas snarast efter reparationen
  • Observera att om verkstad anlitas som Norfrig inte har avtal med kan eventuell ersättning för komponenter och arbetstid reducera
  • Garantiansökning/reklamationssedel skall ifyllas på av Norfrig tillhandahållen blankett senast 5 arbetsdagar efter utförd reparation. Blanketten hämtas här: ”Reklamationsblankett”. Ifylld blankett mailas till bc@norfrig.se. Blanketten kommer att registreras hos Norfrig med ett ID-nummer som sedan ligger till grund för vidare hantering av reklamationen. Ofullständigt/felaktigt ifyllda reklamationshandlingar medför att ansökan skickas tillbaka
  • Delar som avses reklameras skall skickas till Norfrig tillsammans med en kopia på inskickad reklamationssedel till följande adress: Norfrig Sverige AB, Industribyn 2, 273 35 Tomelilla​

Vi finns med egna verkstäder i Tomelilla, Malmö och Örebro

Malmö - Försäljning

Arlövsvägen 7B (Spillepengen)

​211 24 Malmö

Tel: ​​0417-199 40​​​

E-Mail: info@norfrig.se​

Malmö​ - Service

Arlövsvägen 7B (Spillepengen)

211 24 Malmö

Tel: 040-18 34 75

E-Mail: malmo@ntbservice.se

Tomelilla​

​Industribyn 2

273 35 Tomelilla

Tel: 0417-199 40

Fax, Kontor: ​0417-145 17

E-mail: info@norfrig.se

Örebro​ - Service

Pikullagatan 1

702 27 Örebro

Tel: 019-27 07 51

E-Mail: orebro@ntbservice.se

JOUR Kylservice: 070-277 61 00